29/05/2022
חדשות »

ארה"ב: היתרונות הכלכליים של תכניות פנסיה שאינה צוברת

השאירו פרטים לקבלת הצעת מחיר
שם פרטי
משפחה
טלפון
אימייל
קוד
על פי מחקר חדש של המכון הלאומי לביטחון בפרישה, מקורות הכנסה פנסיוניים קבועים תורמים לשלוות הנפש של הגמלאי וליציבות כלכלות מקומיות בזמנים של ירידה בפעילות הכלכלית
 
תכנית פנסיה של הטבות קבועות מראש (Defined benefit) הינה תכנית במסגרתה התשלום הפנסיוני החודשי נקבע על בסיס נוסחה המשקללת את המשכורת החודשית, הוותק, וגילו של הפורש. זאת, בניגוד לתכנית פנסיה המבוססת על הסכום שהועבר במשך השנים לתכנית הפנסיה ונצבר בו יחד עם הרווחים.

ממחקר שנערך על ידי ד"ר נארי ריי (Nari Rhee), מנהל המחקר במכון הלאומי לביטחון בפרישה (NlRS), ופורסם תחת הכותרת "Pensionomics 2014" בסוף יולי השנה, עולה כי תשלומי הפנסיה תומכים בכלכלה וביצירת מקומות עבודה במקומות בהם מתגוררים פנסיונריים. ההוצאות לרכישה של כספי הפנסיה עשויים להיות חשובים בקהילות קטנות או באזורים כפריים בהם אין מקורות הכנסה קבועים, דבר המונע רב-גוניות בקהילה המקומית.

מקורות הכנסה פנסיוניים קבועים לא רק שתורמים לשלוות הנפש של הפנסיונרים, אלא גם תורמים ליציבות כלכלות מקומיות בזמנים של ירידה בפעילות הכלכלית.

הטענה היא שפנסיונרים בתכנית זו יודעים שהם מקבלים הכנסה קבועה, ללא קשר למצב כלכלי נתון. לעומת זאת, הפנסיונרים המנהלים קופת גמל בניהול אישי (IRA) יימנעו מלמשוך כספים מחשבונות אלו אם תנאי השוק משפיעים באופן שלילי על חשבונותיהם. עוד עולה מהמחקר כי תכנית פנסיה של הטבות קבועות מראש, כדוגמת הביטוח הלאומי, הינה גורם מייצב בכלכלה האמריקאית.

כוחן של הטבות
המחקר מתייחס לתכניות פנסיה של הטבות קבועות מראש, הן בסקטור הפרטי והן בסקטור הציבורי, במטרה לבחון את סך ההשפעה הכלכלית של תשלומי פנסיה אלו בארה"ב.

עיקרי הממצאים במחקר, המתייחסים לשנת 2012 הינם כי כ-477 מיליארד דולר בהטבות פנסיוניות שולמו ל-24 מיליון אמריקנים בפנסיה. סכום זה כולל 228.5 מיליארד דולר שולמו לכ-9 מיליון עובדי מדינה וממשלות ממקומיות והמוטבים שלהם, 70.7 מיליארד דולר שולמו לכ-2.5 מיליון מוטבים של הממשלה הפדראלית ואילו 175.6 מיליארד דולר שולמו לכ-12.7 מיליון מוטבים בסקטור הפרטי.

הוצאות שנעשו מתשלומים אלו תמכו במשותף ב-6.2 מקומות עבודה אמריקניים ששילמו כ-307 מיליארד דולרים בהכנסה מעבודה, 943 מיליארד דולר בהוצאה כלכלית כוללת ברחבי ארה"ב, 555 מיליארד דולר בערך מוסף (תל"ג), ו-135 מיליארד דולר בהכנסות ממסים פדראליים של המדינות ושל הרשויות המקומיות.

להוצאות כתוצאה מתשלומי פנסיה של הטבות קבועות מראש יש אפקטים מכפילים גדולים, שכן כל דולר המשולם בהטבות פנסיוניות ציבוריות או פרטיות גורם להוצאה של 1.98 דולר בכלכלה הארצית. בנוסף, כל תשלום של דולר שמגיע ממשלם המסים ומועבר לתכניות פנסיה של המדינות בארה"ב ושל הרשויות המקומיות תומךבהוצאה של 8.06 דולר בכלכלה הארצית.
במחקר נטען שזוהי ההוכחה לכך שתרומת משלם המסים הינה מקור קטן למימון ההטבות הפנסיוניות. מרבית המימון של תכניות הפנסיה עם הטבות קבועות מראש, כך נטען, מקורם מהכנסות מהשקעות והפקדות של עובדים.

עם זאת, יש להביא בחשבון כי כל קרנות הפנסיה בעולם חוות את התהפכות פירמידת הילודה והזדקנות האוכלוסייה. אנשים חיים זמן ארוך מהמתוכנן וקיימת בעולם המערבי תופעה של ירידה משמעותית ברמת הילודה. כך קיימת מגמה גלובלית של מעבר מפנסיה תקציבית ומקרנות פנסיה לתכניות פנסיה צוברות. יצוין כי במחקר לא הייתה התייחסות למצבן הפיננסי של קרנות הפנסיה שנבדקו או לעול הכספי שנגרם לגופים כתוצאה מהתחייבויות פנסיוניות לעובדים.

יצוין כי המכון הלאומי לביטחון בפרישה הינו מלכ"ר למחקר ולחינוך בארה"ב שהוקם במטרה ליידע מקבלי החלטות כדי להטמיע את ההבנה של חשיבות של ערך הביטחון בפרישה לעובדים, מעסיקים, ולכלכלה בכלל.