27/06/2022
סוגי ביטוח »

ביטוחי עסקים וחבויות

השאירו פרטים לקבלת הצעת מחיר
שם פרטי
משפחה
טלפון
אימייל
קוד
ביטוח לעסק
 
עומד להקים עסק חדש  ?
עומד להקים עסק חדש אך אינך בטוח מה הם כיסויי הביטוח הנחוצים בכדי להגן
עליך ועל ההשקעה הכספית  עסק ? התקשר עכשיו ! וללא כל התחייבות מצדך
נעמיד לרשותך את כל הידע והניסיון  רב השנים שנצבר אצלנו  בעבודה מול מגוון
עסקים , נעזור לך לבחון מהם הסיכונים  אשר עשויים לסכן אותך ואת העסק ומה
הם הכיסויים הביטוחיים עליהם תוכל להישען בבוא היום.
 
מחדש ביטוח לעסק  ?
מתי לפני חידושה האוטומטי של פוליסת ביטוח ה עסק שלך ערכו עבורך סקר שוק
מקיף (שופינג ) בין רוב חברות ה ביטוח בישראל ?
                                                                                              
  הידעת ?                                                                                                                           
 
                                       אנו עורכים עבור כל אחד מלקוחותינו
                                         מכרז בין חברות הביטוח בישראל
 
העסק שלך הוא מקור הפרנסה שלך - אי-הקפדה על הכיסויים הנחוצים והיחודיים
בביטוח העסק שלך, תותיר אותך בקרות נזק, ללא יכולת שיקום וללא מקור פרנסה !
 
                                     ביטוח נכון - יחסוך לך המון
 
       אנו ערוכים בגיבוי כל חברות הביטוח מולן אנו עובדים.
 
                                  
 
   גילוי ושקיפות | חשוב מאוד לדעת !
   אנו איננו עוד אתר אינטרנט וירטואלי המשמש כצייד של פניות ומכירתם לגורמים אחרים
   אנו סוכנות ביטוח ממשית, פניה אלינו משמשת אותנו בלבד ואינה מועברת לכל גורם אחר
 
   ביטוח לעסק                                                                                                                        
 
   ניהול עסק אינו ענין פשוט ובצידו סיכונים גדולים.
   הכיסויים הקיימים בביטוח העסק מעניקים לך בעל העסק ,כיסוי מלא שתואם
   את הצרכים הייחודים של העסק שלך ואת דרישותיך.
   נשמח להעמיד לרשותך את הידע והניסיון הרב שנצבר אצלנו במשך שנים של טיפול בפוליסות עסקים
   וטיפול בלקוחות עסקיים ולסייע לך בבניית הגנה מקיפה המותאמת לצרכייך – בתנאים
   הטובים ביותר !
 
 
   מה ניתן לבטח ?
   * ביטוח מבנה עסק * ביטוח תכולת עסק * ביטוח צד שלישי * ביטוח חבות מעבידים
   * ביטוח אחריות מקצועית * ביטוח אחריות מוצר * ביטוח ציוד אלקטרוני ושיחזור מידע
   * ביטוח אובדן רווחים / הכנסה * ביטוח סחורה בהעברה * ביטוח עבודות קבלניות 
   * ביטוח כספים ועוד.
                                                                 
  מדוע כדאי ומשתלם לרכוש ביטוח לעסק באמצעותנו ?                                                        
 
   אנו סוכנות ביטוח עצמאית ובלתי תלוייה באף חברת ביטוח, וחפה מאינטרס כלפי חברת ביטוח ספציפית וככזו אנו רואים לנגד עינינו
   את טובת המבוטח / הלקוח ולא את טובת חברת הביטוח. לפני מתן הצעת מחיר אנו
   עורכים עבור מבוטחינו סקר שוק (מכרז) בין חברות ה ביטוח לשם השגת הכיסוי
   הרחב ביותר ובתעריף ההוגן ביותר -  אנו פועלים כל העת עבור ולמען לקוחותינו.
   ביטוח עסקים        בוא נעשה עסקים -  איתנו זה משתלם !
 

ביטוח חבויות

לכאורה, אין לנו צורך בביטוחי חבות שונים, וניתן היה להסתפק בביטוח אחד אשר יכסה את חבותו של המבוטח כלפי אחרים. בפועל, אמנם קיים ביטוח אחריות "כללי", אך ביטוח זה כפוף לחריגים רבים, אשר בגין חלק מהם מקובל לערוך פוליסות ביטוח ייעודיות. כך, לדוגמא, בביטוח "אחריות כלפי צד שלישי" (הביטוח נקרא כך היות וחברת הביטוח, היא צד א', מתחייבת לשפות את המבוטח, הוא צד ב' בגין סכומים שיהיה חייב לשלם לניזוק, הוא צד ג') נכללים חריגים ל -

  • שימוש בכלי רכב.
  • חבות כלפי עובד בגין נזק גופני שנגרם לו.
  • חבות עקב מוצר פגום.
  • חבות מקצועית.

בנוסף, הכיסוי תחת פוליסה לביטוח "אחריות כלפי צד שלישי" מחייב כי ארע נזק ממשי לגוף או לרכוש. יש והנזק כלל אינו כרוך בנזק ממשי לגוף או לרכוש, דוגמת טעות מקצועית של רואה חשבון 

את ביטוחי האחריות אנו מחלקים לשתי קבוצות - בקבוצה האחת מכוסים מקרים שקרו בתקופת הביטוח, ובקבוצה השניה מכוסים מקרים בהם עילת התביעה נודעה למבוטח בתקופת הביטוח. כך, לדוגמא, אפשר ובמקום כלשהו בעולם נפגע אדם ממוצר שיוצר על ידי חברה ישראלית. יש והחברה הישראלית תלמד על אותו אירוע רק בעוד מספר שנים. הפוליסה הרלוונטית לגבי אותה פגיעה תהיה הפוליסה שתהיה בתוקף במועד הידיעה.

הפוליסות העיקריות בביטוח אחריות (בנוסף לביטוח "אחריות כלפי צד שלישי") הן:

ביטוח חבות מעבידים - העוסק בחבותו החוקית של מעביד כלפי עובד שלו בגין נזק גופני שנגרם לעובד תוך כדי ועקב עבודתו.


ביטוח חבות מוצר - העוסק בחבותו החוקית של המבוטח כלפי צדדים שלישיים בגין נזק לגוף או לרכוש שקרה להם עקב מוצר שיוצר, טופל, תוקן, סופק וכד' על ידי המבוטח. ביטוח זה נערך כרגיל לפי מועד הידיעה על קיום עילת התביעה.


ביטוח אחריות מקצועית - העוסק בחבותו החוקית של המבוטח כלפי צדדים שלישיים עקב מעשה או מחדל מקצועי שלו. הכיסוי לפי ביטוח זה חל כרגיל גם על נזק "כספי" שלא בהמשך לנזק ממשי לגוף או לרכוש. ביטוח זה נערך עפ"ר לפי מועד הידיעה על קיום עילת התביעה.


ביטוח אחריות נושאי משרה - העוסק באחריותו המקצועית של נושא משרה (עפ"ר בחברה) כלפי צדדים שלישיים. ביטוח זה נערך לפי מועד הידיעה על קיום עילת התביעה.


ביטוח צד שלישי עקב שימוש בכלי רכב.

בכבוד רב 
דוד רבין