11/08/2022
סוגי ביטוח »

ביטוח פנסיוני

השאירו פרטים לקבלת הצעת מחיר
שם פרטי
משפחה
טלפון
אימייל
קוד

מהו ביטוח וחיסכון פנסיוני

הביטוח הפנסיוני הנו הרובד העיקרי שנועד להגן עליך ועל משפחתך במקרים של הפסקת הכנסה. מדובר באירועים אשר חלקים בלתי צפויים, כגון נכות ופטירה ולעומתם אירועים צפויים כפרישה לגמלאות.

הרצון והצורך לשמור על רמת הכנסה המשקפת את רמת השכר בתקופת העבודה, מחייב אותך ליצור כבר היום את המקורות הפיננסיים אשר יאפשרו את קיומך וקיום בני משפחתך במשך השנים שלאחר כל אחד מן האירועים המתוארים לעיל.

הביטוח הפנסיוני מורכב משלושה רבדים:

הרובד הראשון - הביטוח הלאומי
הזכויות מהביטוח הלאומי קבועות בחוק ומבטיחות הגנה כלכלית בסיסית לכל אזרחי מדינת ישראל. כל עובד מבוטח באמצעות חוק זה ללא קשר לרמת הכנסתו. הזכויות המוענקות על ידי הביטוח הלאומי ברובן, אינן קשורות לגובה השכר.

הרובד השני - הביטוח הפנסיוני בחברה
צבירת הזכויות של העובד בתוכניות הביטוח הפנסיוני הנהוגות במקום עבודתו במשך כל השנים. הזכויות הצבורות הן יחסיות למספר שנות החיסכון ולגובה השכר המבוטח. רובד זה הנו הרובד העיקרי שנועד להגן ולשמור על הכנסתנו בעת בה לא נשתכר.

הרובד השלישי – ביטוח ו/או חיסכון אישי
הזכויות ברובד זה מאופיינות בכך שהן נרכשות ע"י העובד באופן עצמאי במטרה להתאים את רמת זכויותיו הכוללת בדרך כלל ליתרת שכרו שאינה מכוסה בתנאים הפנסיוניים.

התוכנית הפנסיונית בארגון שייכת לרובד השני - תוכנית למטרת קצבה המאפשרת משיכת הכנסה חודשית קבועה מגיל הפרישה. תוכנית זו ניתנת לרכישה בקרן פנסיה, בחברת ביטוח או בקופת גמל. ניתן לשלב בין החלופות הללו. כדאיות השילוב נקבעת על פי כללי המיסוי בכל חלופה וכן על פי העדפה אישית של העובד, מצבו האישי וגובה הכנסתו.